donderdag 16 februari 2012

vervolg Fresh Conference

Gamification
Een spelsituatie kan een congressessie sterk verlevendigen. Bijvoorbeeld een brainstormsessie krijgt een leuke extra dimensie als er een competitief element wordt ingebracht. Zo werd er tijdens een demosessie van Whales on Waves (http://www.whalesonwaves.com/) op elke tafel een Ipad geplaatst die centraal kon worden aangestuurd. Er moesten vragen worden beantwoord en punten verdiend. De score van de verschillende tafels was continu zichtbaar, wat het enthousiasme en de betrokkenheid van de “spelers” zeker verhoogde.
Communis opinio van de deelnemers was dat de komende jaren het spelelement in conferenties sterk zal stijgen. Dit hing zeker samen met de verwachting dat over 5 jaar een groot deel van de participanten over een eigen tablet zal beschikken.
Een ander mooi voorbeeld kwam ik tegen bij een conferentie waar de accommodatie zich presenteerde aan de hand van een aantal quizvragen in plaats van de standaard opsomming van beschikbare ruimte, opstellingsmogelijkheden, bereikbaarheid e.d. Dit heeft mijns inziens drie belangrijke effecten:
·                    de betrokkenheid van de deelnemers is hoog;
·                    de boodschap komt veel beter over;
·                    je kunt iets laten zien van “wisdom of the crowd” (namelijk: het gemiddelde van de schattingen zal dicht in de buurt van de werkelijkheid liggen).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten