donderdag 16 februari 2012

vervolg Fresh Conference

Gamification
Een spelsituatie kan een congressessie sterk verlevendigen. Bijvoorbeeld een brainstormsessie krijgt een leuke extra dimensie als er een competitief element wordt ingebracht. Zo werd er tijdens een demosessie van Whales on Waves (http://www.whalesonwaves.com/) op elke tafel een Ipad geplaatst die centraal kon worden aangestuurd. Er moesten vragen worden beantwoord en punten verdiend. De score van de verschillende tafels was continu zichtbaar, wat het enthousiasme en de betrokkenheid van de “spelers” zeker verhoogde.
Communis opinio van de deelnemers was dat de komende jaren het spelelement in conferenties sterk zal stijgen. Dit hing zeker samen met de verwachting dat over 5 jaar een groot deel van de participanten over een eigen tablet zal beschikken.
Een ander mooi voorbeeld kwam ik tegen bij een conferentie waar de accommodatie zich presenteerde aan de hand van een aantal quizvragen in plaats van de standaard opsomming van beschikbare ruimte, opstellingsmogelijkheden, bereikbaarheid e.d. Dit heeft mijns inziens drie belangrijke effecten:
·                    de betrokkenheid van de deelnemers is hoog;
·                    de boodschap komt veel beter over;
·                    je kunt iets laten zien van “wisdom of the crowd” (namelijk: het gemiddelde van de schattingen zal dicht in de buurt van de werkelijkheid liggen).
Indrukken Fresh Conference

Van 15 tot 17 januari 2012 werd de eerste Fresh Conference; Designing Effective Meetings georganiseerd met als thema Innovation inside. Ongeveer 120 mensen hebben zich in Kopenhagen bezig gehouden met vernieuwingen op het gebied van Meeting Architecture.
In de komende tijd zullen we een paar aspecten van de conferentie aan de orde stellen.

Sprekersbegeleiding
Het is eenvoudig om te constateren dat veel presentaties op congressen weinig interessant zijn; het begrip “death by Powerpoint” is inmiddels gevleugeld. “Death by plenary” was nieuw voor mij. Boek van Garr Reynolds “Presentation Zen; simple ideas on presentation design and delivery”.” wordt ten voorbeeld gesteld van hoe het wel moet..
De meeting designer heeft veelal goed voor ogen hoe de presentatie het best kan bijdragen aan een effectieve meeting, maar weet ook dat het “sturen” van de sprekers geen makkelijke zaak is. Welke middelen staan de meeting designer ten dienste om sprekers op een hoger plan te laten acteren?
Wellicht een idee om daarover met een paar geïnteresseerden een keer te brainstormen?